Föreläsning om TCM

Jag håller gärna föreläsning om vad TCM och Akupunktur innebär.
Föreläsningen har följande innehåll:

  • Kort sammanfattning om TCM (Traditional Chinese Medicine).
  • Hur samarbetar den ”moderna” och ”gamla” medicinen i Kina idag?
  • Behandlingsprocess
  • När skall man söka akupunkturbehandling?
  • Frågor och synpunkter.

Kontakta mej och boka en föreläsning!